10bet移动端-10bet体育移动端

10bet移动端-10bet体育移动端

没有天花板的地方

庆祝, 通过表彰支持女性的个人和公司,10bet移动端和激励商界女性, 指导和提升女性.

纪念:

Jennifer Yruegas JD
院长商学院 & 总法律顾问
太平洋大学

桑德拉·K. 麦克多诺领导奖

暴咪咪:韦尔奇
打破玻璃天花板奖

姆普夸银行
打破玻璃天花板奖

观看直播活动:

2021年9月30日.m.
 
展示赞助商:
    


主持人:
       
        
赞助人赞助商:
                 

                              


事件的赞助商:
                      
                        

                            


航空公司赞助: